انتشار با قلمه : دستگاه لیزر

تکثیر با قلمه : منش ديگر تكثير اين گياه قلمه نيمه چوبي است . يعني از ساقه اي كه جديد نيست و البته هنوز سفت و محكم نيز نشده است قلمه تهيه مي شود . يعني شاخه هايي با يك سال قدمت براي اين كار مناسب میباشند . ارتفاع قلمه ها را مي بضاعت و توان حدود ۷ سانتيمتر در نظر گرفت و در حالتی‌که در انتهاي آن قطعه اي كوچك از چوب دوساله باشد ( به اين دسته قلمه اصطلاحا پاشنه دار مي گويند ) به ريشه زايي كمك خواهد شد . اين مدل قمله را مي توانایی در آخرها فصل تابستان گرفت . قلمه در بستري سبك كه رطوبت را نيز محافظت مي كند همانند ادغام كوكوپيت وپرلايت يا شن كشت مي شود . ریشه زايي قلمه هاي اين گياه كمي مشكل است و به کار گیری از هورمونهاي ريشه زايي براي كمك به اين دستور توصيه شده‌است .

خوابانیدن شاخه : خوابانيدن شاخه نيز رویکرد ديگر تكثير اين گياه است . مي اقتدار در فصل بهار ساقه هاي بلند و انعطاف پذير اين گياه را در حاليكه به گياه مادري متصل می‌باشند در خاك خوابانيد و آن گاه در بهار سال آن گاه آن‌ها را از گياه مادري مستقل كرد . در طي اين زمان دوره , قسمتي از ساقه كه در زير خاك بوده است و با خاك تماس داشته است , ريشه دار مي شود .

پیوند زدن : در‌این خانواده امکانپذیر نمی‌باشد .

نیاز های نوری :

یاس طاووسي به دستکم ۸ – ۶ ساعت روشنایی مستقيم آفتاب نياز داراست تا بتواند حداكثر رویش و دستگاه لیزر دهي را داشته باشد . كمبود نوروروشنایی منجر به بلند و باريك شدن ساقه ها و كاهش استحكام آن‌ها و كاهش دستگاه لیزر دهي و يا ريزش غنچه های دستگاه لیزر مي شود .

دما و آب و هوای ایده آل :


اين گياه در طي فصل‌زمستان و در طول استراحت مي توانایی به راحتي تا ۱۰ – سکو ساتتيگراد را تحمل كند البته تحمل آن تا ۲۵ – رتبه سانتيگراد نيز گزارش شده است . بهترين بازه زمانی دستگاه لیزر دهي آن زماني است كه دما بين ۱۲ الي ۱۸ جايگاه سانتيگراد باشد . بنابراين گرم شدن هوا باعث به كاهش دستگاه لیزر دهي اين گياه مي شود . اما به طور كل تابستانهاي گرم را البته به شرط آبياري مطلوب به خوبي تحمل مي كند .

اما به گرما با اهمیت است و مناسب ترین رتبه حرارت 12 – 18 سکو سانتی گراد است .

مالامال طاووسی در فضای سبز

کاربردها :

مي‌توان با انجام هرس مطلوب , اين گياه را در دستگاه لیزر دان هم نگهداري كرد .

دستگاه لیزر هاي زردرنگ اين گياه تحت عنوان ماده اوليه تهيه رنگ به كار مي رود . شاخه هاي خشك آن را براي تهيه دارو به كار مي مارک .

در محوطه سازی براي كاشت در سطح چمنكاري , جلوي درختان بدون دستگاه لیزر براي پوشاندن تنه آنان و كاشت در حاشيه ها مناسب است .

خاصیت دارویی و درمانی :

مهمترين ماده موثره جان دار در اين گياه فروش دستگاه لیزر ناامیدی خوشه ای است و غير از آن دستگاه لیزر وكوزيد , تانن , اسانس روغني و عصاره هاي تلخ است . بجهت قوي بودن مواد سمي مو جود در آن کم کم طب سنتي از آن فایده مي كند و بيشتر براي جدا نمودن مواد مؤثره مختلفي كه در آن موجود هست به كار مي رود .

در رخ وجود ناراحتي هاي گردش خون دارويي تجويز مي شود كه از اسپارتئين تهيه گرديده است . اين دارو ها عروق كرونر قلب را گشاد مي كنند و فشار خون را بالا مي برند . مواد ديگري كه از اين گياه به دست مي آيد فعاليت عضله‌ها صاف و رحم را تحريك مي كند و از آن در معالجه مامایي به کار گیری مي شود . اين گياه مدر قوي نيز می‌باشد . اندازه مصرف و مسافت زماني مصرف اين دارو را بايد پزشك تعيين كند .